سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

منصور سلیمانی – دانشگاه علامه طباطبائی
عباس عباس پور – دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

هدف مقاله حاضراشنایی خواننده با مفهوم و اصول اساسی مذاکره ی گروهی و تبیین نقش مدیریت منابع انسانی دراین زمینهمی باشد به این منظور روندتوسعه ی تفویض اختیار به گروه های کاری درمحیطهای اموزشی و شناسایی مسئولیت های مدیران منابع انسانی مورد تحلیل قرارمیگیرد همچنین ملاحظات مرتبط با فرایند مذاکره گروهی ازجمله تعیین اهداف خط مشی هی کلی حوزه های مذاکره واحد مذاکره عامل مذاکره ترکیب تیم مذاکره کننده رویه های اغازین موقعیت های بن بست درمذاکرات و چگونگی طراحی و امادگی های اساسی جهت مذاکره و رویکردهای اصلی چانه زنی درمحیطهای اموزشی رویکرد یکپارچه و توزیعی رویکردهای شبه توزیعی و شبه یکپارچه انواع گوناگون هرکدام از این رویکردها و تشابه ها و تفاوتهای مبنایی آنها معرفی شده و مدلهای عملیایت جهت انجام مذاکره ی گروهی معرفی میگردند . درادامه نیز ضرورت چانه زنی درمحیطهای اموزشی و تاثیر مذاکره جمعی درمحیطهای اموزشی تشریح می گردد.