سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدامین رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شیراز
مجید نیری پور – استادیار گروه برق قدرت دانشگاه صنعتی شیراز
علیرضا تیموری – دانشجوی کارشناسی ارشد برق-قدرت دانشگاه صنعتی شیراز

چکیده:

مزایا و خصوصیات ویژه پیل های سوختی در میان سایر تولیدات پراکنده موجب اهمیت روزافزون این منبع تولید انرژی الکتریکی و توجه به آن از جنبه های مختلف مدل سازی و کاربرد در شبکه های مختلف شده است. شروع سرد ۱و تقاضای بار در راه اندازی یکی از مشکلات مهم پیل های سوختی می باشد که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است.در این مقاله، پیل سوختی با در نظر گرفتن شروع سرد آن دراتصال به بار مدل سازی و مورد شبیه سازی قرار گرفته است.در این مدل سازی جدید با استفاده از یک استرات ژی کنترلی توسط باطری می توان بارهای با توان مختلف را تغذیه نمود .شبیه سازی های صورت گرفته، کارآئی این روش را در مدل سازی و کنترل توان در راه اندازی و کار دائم پیل های سوختی را نشان می دهد.