سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد ارجمند – دانشجوی کارشناسی ارشد برق قدرت دانشگاه صنعتی شیراز
مجید نیری پور – استادیار گروه قدرت دانشگاه صنعتی شیراز
طاهره نیکنام – استادیارگروه قدرت دانشگاه صنعتی شیراز
محمدامین اکبری – دانشجوی کارشناسی ارشد برق قدرت دانشگاه شیرازایران

چکیده:

در این مقاله مدل سازی و کنترل ژنراتور القایی دوتغذیه ای(DFIG)1 به همراه توربین بادی سرعت متغیر در حالت اتصال به شین بینهایت انجام شده است. مدل دینامیکی سیستم مذکور در دستگاه مرجع سنکرونd-qشبیه سازی شده است .همچنین یک روش جدید کنترل توان راکتیو به منظور تثبیتولتاژ در مکان های دور از شبکه قدرت، ارائه شده است . در این روش توان راکتیو تولیدی مبدل های ولتاژ(VSCs)2 به گونه ای کنترل می شود کهDFIG از شرایط نامی خود تجاوزنکند.