سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هانیه کیائی – کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
احمدرضا ربانی – دانشیار گروه مهندسی نفت- دانشکده مهندسی نفت, دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مجید نبی بیدهندی – عضوهیئت علمی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

فرآیند نفت زایی سنگ منشأ با روشهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله با بهره گیری از بخش یک بعدی نرم افزار پترومد Petromod-1 به بررسی میزان بلوغ و مدل سازی سازند کژدمی در دو میدان نفتی هندیجان و نوروز در منطقه شمال خلیج فارس پرداخته ایم. این سازند یک منشأ عمده برای هیدروکربن می باشد. در این مقاله سعی شده با استفاده از نمودار تاریخچه تدفین و تاریخچه حرارتی میزان بلوغ سازند کژدمی را مورد بررسی و مقایسه قرار داد. با استفاده از این نمودارها زمان زایش هیدروکربن در در میادین هندیجان و نوروز نیز مشخص شده است. همچنین از نتایج این مدل سازی، مشخص شد که روند بلوغ و پختگی از سمت عربستان به سمت ایران (بخش هایی از زاگرس) به صورت افزایشی است.