سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

هادی صادقیان – کارشناسان ارشد برنامه ریزی شهری
امید حسن پور – کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری
زهرا بیهقی –

چکیده:

رشد فزاینده ابعاد شهرنشینی و شکلگیری مقیاسهای جدیدی از رشد شهری در طی چند دهه اخیر، موجب شده است که شهر و شهرسازی معاصر با چالشهای نوینی مواجه گردد.چند پارگی در مدیریت شهری کلان شهر تهران، باز تولید مسایل شهری چون ترافیک، اسکان غیررسمی، اشتغال غیررسمی، بورس بازی زمین و مسکن و مسایلی گسترده ازاین دست را به دنبال داشته است نگرش سیستمی در مدیریت این شهر می تواند نابسامانیهای این عرصه را تا حدودی کاهش دهد .نتایج پژوهش نشان می دهد که به دلیل عدم تخصص و آشنایی مدیران به مسائل اجتماعی و اقتصادی شهر و همچنین حاکمیت تفکر بخشی در مدیریت شهری سبب بوجود آمدن آسیب های جبران ناپذیری از حیث انسانی و مالی برشهر تهران و روند مدیریتی آن شده است.