سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شهرام سعیدی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
محمدرضا آمویی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی
علی رضا زنگنه – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
علی کرباسی – کارشناسی ارشد

چکیده:

شهرها کانون فرصت و محیطی برای ارائه توانایی ها و استعدادهای بالقوه بوده و به عنوان جزئی از سلسله مراتب سیستم فضایی و تقسیمات سیاسی ـ جغرافیایی هرکشور براساس شاخصهای مختلف سیاسی اجتماعی اقتصادی فرهنگی و محیطی شکل میگیرند باوجود تلاشهای انجام شده درزمینه توسعه پایدارشهری دردهه های پایانی قرن بیستم این مساله هنوز هم یکی ازمسائلی است که ذهن بسیاری از شهرسازان معماران و برنامه ریزان شهری را به خود مشغول داشته است با رشد فیزیکی شهرها روزبروز برابعاد زیست محیطی شهرها افزوده شده و امکان برنامه ریزی و مهارمشکلات از مسئولین را سلب کرده است بنابراین نیاز به مدیریت شهری کارآمد به عنوان یک نهاد مدیریتی فراگیر و درگیر با موضوع ها و پدیده های بسیار گسترده و متنوع شهر و برنامه ریزی برای دستیابی به توسعه پایدار شهری که خدمات زیست محیطی و پایدار شهرر ا فراهم می کند ضروری است.