سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نعیمه خداداد – کارشناس ارشد معماری، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی، ایلخچی، ایران

چکیده:

مذهب به عنوان یک عنصر فرهنگی و اجتماعی، منشأ ایجاد تفاوت و تباین در مکان های گوناگون است و یک تحلیل ناظر بر مفهوم شهر از دیدگاه اسلام نیاز به شناخت کافی از مبانی بنیادی دین اسلام است زیرا بین مؤلفه های حاکم بر مفهوم شهر در کشورهای اسلامی با آنچه در قرآن بیان گردیده شکاف معنایی عمیقی وجود دارد. آنچه در این مقاله به آن پرداخته خواهد شد، بررسی جامع از مفاهیم به کار رفته در قرآن در ارتباط با ماهیت اجتماعی، فرهنگی شهر و روستا است. به عبارت بهتر تلاش می شود با مراجعه به قرآن دیدگاه آن را در شکل گیری و نامگذاری مکان جغرافیایی به اسم شهر و روستا و تمایز ماهیتی آنها از هم بازشناسی شود. روش تحقیق به کار رفته، روش توصیفی و فرا تحلیلی است. در روند این پژوهش آیات قرانی مورد استناد قرار گرفته اند در پایان، تعریفی از شهر و روستا ارائه می گردد که بسیار متفاوت از تعاریف موجود است. در مفهوم شناسی آیات قرآن، چنین استنباط می شود که در کلام وحی هیچیک از ملاک های گفته شده اعم از کالبد فیزیکی، جمعیت، نوع تولید، حرفه و فن و مظاهر طبیعی و مصنوعی، در تعریف شهر و روستا تعیین کننده نیستند؛ بلکه قرآن رویکردی با ماهیت معنوی و فرهنگی دارد.