سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

حسین گمار –
علیرضا باقرمحمدی –

چکیده:

مقاله حاضر پس از معرفی فناوری Rfid شناسایی با امواج رادیویی به تشریح نحوه عملکرد آن می پردازد سپس با بررسی حوزه های کاربرد RFID درخصوص کاربردهای این تکنولوژی درصنعت خودروسازی درسه حوزه کلی ردیابی قطعات مدیریت اموال سرمایه ای و وسایل حمل و نقل بحث می نماید درادامه با مطالعه موردی درخصوص فرایندگردش پالتها درشرکت ساپیا بعنوان یکی از معضلات اساسی لجستیکی درزنجیره تامین این شرکت به تشریح فرایند جاری و معضلات آن پرداخته و با مقایسه قابلیت ها و محدودیت های موجود درکلیه روشهای قابل اجزا از قبیل سیستمهای بارکدینگ و انواع سیستمهای ردیابی از طریق امواج رادیویی با پیشنهاد بکارگیریسیستم RFID پسیو جهت مدیریت گردش پالتها بهبیان کلیات نحوه پیاده سازی آن درراستای حل مشکلات جاری می پردازد این مقاله با ارایه نکات تکمیلی و نتیجه گیری پایان می یابد.