سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمدعلی نادی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
مهرداد صادقی ده چشمه – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

دراین مقاله با توجه به اهمیت موضوع گردشگری درچنددهه اخیر که یکی ا زموضوعات مهم از پردرامدترین صنعت روز دنیا لقب گرفته و بازتابی از شرایط اجتماعی اقتصادی و فرهنگی هر جامعه می باشد برنامه ریزی برای استفاده مطلوب از این صنعت برای کشورها می تواند تاثیر قابل توجهی در بهبود کیفیت زندگی اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی جامعه داشته باشد با توجه به این اهمیت دراین مقاله ابتدا تعریف فرهنگ و گردشگری مورد توجه قرارگرفته است سپس رابطه بین فرهنگ و گردشگری و براساس ارتباطی که بین این دو مقوله درنظر گرفته شده اثرات فرهنگی و اجتماعی گردشگریبرجوامع بررسی شده است درپایان آموخته های حاصل از این مطالعه با توجه به شرایط اجتماعی فرهنگی و ارزشهای جامعه به تعیین ارایه راهکارهای مناسب برای مدیریت گردشگری کشور می انجامد این مقاله برمبنای مطالعات کتابخانه ای صورت بندی شده و نتایج آن نشان میدهد که صنعت گردشگری برروی محیط های گردشگری تاثیرات فرهنگی و اجتماعی گوناگونی برجای می نهد که می توان با درنظر گرفتن تفاوتهای فرهنگی اجتماعی اقتصادی و سیاسی این جوامع مناسبترین گزینه را انتخاب و اجرا نمود.