سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سروش عباسی – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی
کورش محمدی – دانشیار گروه مهندسی آبیاری و زهکشی
مجید خیاط خلقی – دانشیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

چکیده:

در سالیان اخیر افزایش جمعیت در نقاط مختلف دنیا افزایش نیاز به آب و مواد غذایی را به همراه داشته است به منظور تامین مواد غذایی در دسترس ترین راهکار افزایش عملکرد در واحد سطح بودکه این افزایش عملکرد در اثر به کارگیری کود و مواد سمی بیشتر ایجاد می شود این موضوع باعث شده تا منابع آب به خصوص اب زیرزمینی در معرض خطر جدی آلودگی قرارگیرند منابع آب های زیرزمینی از مهمترین و ارزان ترین منابع ابی در مناطق خشک و نیمه خشک مانند ایران به شمار می روندشناخت و بهره برداری صحیح از این منابع در مناطق خشک و نیمه خشک در توسعه پایدار و فعالیت های اجتماعی و اقتصادی آن منطقه سهم به سزایی دارد بنا به دلایل ذکر شده و به دلیل استفاده فراوان از منابع آب زیرزمینی در بخش کشاورزی نیاز به ابزارهای مدیریتی منابع آب وجود دارد دراین پژوهش آبخوان شهرکرد به عنوان مطالعه موردی انتخاب و با اندازه گیری غلظت نیترات و استفاده از یک روش اماری به نام روش وزن دهی شواهد، آسیب پذیری آب زیرزمینی مورد بررسی قرارگرفت و به سه کلاس کم، متوسط، و زیاد طبقه بندی شده است.