سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

لیلا ولی پور – کارشناس اقتصاد کشاورزی ، سازمان آب و برق خوزستان،
الهه زلقی – کارشناس ارشد آلودگی های محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی ،
ابراهیم زلقی – مدیر اجرایی سد و نیروگاه سازمان آب و برق خوزستان
شیما کنعان – دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگی های محیط زیست علوم و تحقیقات

چکیده:

افزایش جمعیت، شهرنشینی، صنعتی شدن و تحول در کاربری اراضی، روند تخریب محیط زیست را در دهه های اخیر شدت بخشیده و منابع موجود هر کشوری از جمله منابع آب و کیفیت آن را زیر فشارهای فزاینده ای قرار داده و مدیریت معقول ومنطقی آن را بسیار دشوار کرده است. فرآیند پایش شامل برنامه وفعالیت هایی است که وضعیت کیفیت منابع آبی و همچنین نحوه عملکرد نظام های تقلیل آلودگی را طی دوره های زمانی مختلف مورد نظارت قرار می دهد. برای رویارویی و دستیابی به راهکارهایمناسب برای مدیریت و مهار بحران آب، نیاز به آمار و اطلاعات لازم از وضعیت موجود و روندهای گرایشی حاکم در آینده می باشد. این مطالعه به روش مروری_توصیفی بر روی مطالعات انجام شده در مورد پایش کیفی منابع آب بر مبنای مرور مقالات موجود جمع اوری گردید . معیار ورود اطلاعات مقالات مرتبط با موضوع و حاوی کلمات کلیدی تحقیق بوده است . با توجه به مشکلا تکمی و کیفی منابع آب کشور و واقع شدن ایران درمنطقه خشک و نیمه خشک و رویارویی با بحران های کم آبی، تدوین برنامه هایمدیریت کیفی برای تمام منابع آبی، راهکاری ضروری برای حفاظت وبهره برداری پایدار از منابع آبی است. در بین اجزای مدیریت کیفیت منابع آب، پایش کیفی دارای اهمیت ویژه ای است. انجام پایش ضمن ارایه اطلا عات مورد نیاز به منظور شناخت وضعیت موجود، کیفیت منابع آب با تعیین نوسان های کیفی، زمینه مناسب را برای انجام اقدام های کنترلی به موقع فراهم می اورد