سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جلیل عمرانی خواه – شرکت کلرپارس تبریز

چکیده:

با گسترش زندگی ماشینی و توسعه انواع ودامنه آلاینده های زیست محیطی لزوم اجرای سیستم های مدیریتی جامع و کارآمد که بتوانند با توانمندی و اثر بخشی بیشتر کاهش آلاینده ها مدیریت پسماند ها و توسعه پایدار را مدیریت کنند بیش از پیش آشکار می شود ایده اولیه ترکیب مفاهیم مدیریت کیفیت فراگیر با اهداف زیست محیطی برای اولین بار درسال ۱۹۹۱ به منظور کاهش و حذف آلودگی ها و ضایعات زیست محیطی وحصول بهبود مستمر در آن مطرح شده است سیستم مدیریت کیفیت زیست محیطی فراگیر اصول مدیریت کیفیت فراگیر را با اهداف زیست محیطی ترکیب نموده و تولید سبز بعنوان پیش نیاز مهم درآن پذیرفته می شود. دراین مقاله موارد زیر مطرح شده است. علت نیاز به اعمال مدیریت یکپارچه در مقوله محیط زیست عوامل محیطی محور مقررات و ضوابط عوامل انگیزشی و مشوق ها عوامل جذب کننده انسان محوری نشان های زیست محیطی عوامل محیط محور ضوابط حفاظت از محیط زیست عوامل موفقیت مدیریت ها وروش ها پس از شرح ضوابط اساسی مدل tqem مدلی مناسب برای اعمال مدیریت کیفیت زیست محیطی فراگیر ارایه شده و طی ان ضمن شرح ساختار مدل سه مرحله برنامه ریزی هماهنگی اجرای سیستم مراحل اجرایی مدل توضیح داده شده اند.