سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا دلوی – دکترای مدیریت بازرگانی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقا
بهناز مشایخی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی ، دانشگاه اصفهان

چکیده:

نظام آموزش عالی هر جامعه به عنوان یک قلمرو حرفه ای نقش اساسی در تولید دانش بر عهده دارد.تولید دانش نیازمند بستر سازی و تحولات اساسی در ساختارها و سیستم های آموزش عالی است.مولفه های تغییر در آموزش عالی جهت تولید دانش مشتمل بر سیاست گذاری ، تغییر ساختار آموزش عالی ، تغییر نگرش مدیریتی ، همکاری استاد و دانشجو ، تغییر در محتوای درسی و تغییر در برنامه ها و سیاست ها می باشد که همگی تسهیل کننده تولید دانش هستند.نظام مدیریت کیفیت فراگیر به عنوان نوعی فرهنگ سازمانی می تواند مولفه های تغییر در آموزش عالی جهت تولید دانش را تسهیل نماید.هدف از پیاده سازی مدیریت کیفیت فراگیر ، درگیر کردن کلیه کارکنان از مدیریت عالی گرفته تا پایین ترین سطح سازمان برای رضایتمندی مشتریان از طریق ارائه خدمات با کیفیت عالی است.در این مقاله ضمن تبیین رسالت مراکز آموزش عالی ، به بیان ساز و کارهای نظام مدیریت کیفیت فراگیر در تحقق این رسالت ، نظریه پردازی و تولید دانش پرداخته می شود.