سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عبداله آقایی – عضو هیئت علمیدانشکده مهندسی صنایع ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین ط
امین دیوانی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

امروزه استفاده از مدلهای سرآمدی کسب و کار کاربرد روزافز ونی یافته اند . از سوی دیگر به موازات پیشرفتهای صورت گرفته در حیطه مدیریت کیفیت ، ساختارهای سازمانی نیز به شدت تحت تاثیر پیشرفت روز افزون فنآوری اطلاعات قرارگرفته و نوع جدیدی از سازمانها ظهورکرده اند که به آنها سازمانهای مجازی می گویند . استفاده از مدلهای س رآمدی نظیر مد لEFQM در واقع بکارگیری و استفاده از مفاهیم مدیریت کیفیت در این سازمانها است . در دنیای که رقابت بسیار پیچیده تر و حیاتی تر از گذشته است شکل گیری سازمانهای مجازی مزیت رقابتی است که دیر یا زود سازمانها و شرکتها بایستی در این راستا گام بردارند . در این مقاله ضمن معرفی اجمالی سازمانهای مجازی و مدلهای سرآمدی چالشهای بکارگیری مدلEFQM بعنوان یک نمونه کاربردی از مدلهای سرآمدی در اینگونه سازمانها بررسی شده است.