سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رضا نوروز زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری واحد همدان
داوود نوروز زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب
احمد نوروز زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشکین شهر

چکیده:

موضوع این پژوهش، تجزیه و تحلیل عوامل مختلف و مؤثر بر جایگاه جهانی ایران است. منظور از جایگاه، عبارت از موقعیت مکانی، فضا، مقام و مرتبه است که مدیران یه عنوان خط دهنده اصلی، با تفسیر، تعریف و تجزیه و تحلیل موضوعات، پیشامدها، موانع، عاملی تأثیرگذار در سازماندهی امور، تشویق و ترغیب، در برقراری هماهنگی میان افراد و تشکیلات فعال و حمایت از برنامه ها و طرحهای راهبردی می توانند در راس هرم کشور قرار گرفته و امور را مدیریت و رهبری نمایند.