سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سامان احمدی زاد – مدیردفتر فنی مطالعات و تحقیقات شرکت تجهیز آب جم
عباس پورجم – مدیرعامل شرکت تجهیز آب جم

چکیده:

شیرابه زباله آلوده ترین سیال روی زمین شناخته شده و از دیرباز یکی از بزرگترین معضلات مراکز دفن زباله به شمار می آید لذا مدیریت کنترل و تصفیه شیرابه محل دفن زباله های شهری به لحاظ زیست محیطی و حفظ منابع ابهای زیرزمینی یک ضرورت به شمار می رود از این رو اهمیت و حساسیت بالای مخاطرات این آلاینده ها ضرورت طراحی و احداث سیستمهای کنترل و تصفیه مناسب شیرابه بر مبنای مطالعات اولیه کمی و کیفی آن و ویژگیهای محل زباله گاه را بیان می دارد به همین دلیل لازم است استفاده از روشهایی که به لحاظ اقتصادی هزینه کمتری داشته و درعین حال فاقد پیچیدگی های فنی سیستم های پیشرفته تصفیه شیرابه نیز باشند امکان سنجی گردند تاکنون روشهای متعددی را برای مدیریت کنترل و تصفیه شیرابه درمحلهای دفن زباله های شهری مطرح نموده اند اما انتخاب بهینه ترین و بهترین روش تصفیه برمبنای اصول علمی و دیدگاه های مهندسی با حداکثر راندمان تصفیه براساس شرایط اقلیمی ایران می تواند بسیار حائز اهمیت باشد لذا در مقاله حاضر فرایندها و مکانیزم های کنترل و تصفیه شیرابه بصورت فنی و درعین حال برپایه تعدادی فرضیات درمورد ویژگیهای هندسی و ژئوتکنیکی محلهای دفن زباله درایران مورد بررسی قرارگرفته و راه کارهای مناسب نیز ارایه شده است که بتوان براساس آن منابع مالی و بودجه طرح را تخصیص اعتبار نمود.