سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدمهدی مهدوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران
کوروش بهزادیان – استادیار پژوهشکده محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
خسرو حسینی – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان

چکیده:

اتلاف بیش از متوسط ۳۰ درصد آب ورودی به شبکه های توزیع آب شرب کشور در اثر نشت از شبکه ها موجب نگرانی جدی مسئولین شرکتهای آب و فاضلاب کشور شده است نشت غیرمرئی از لوله های شبکه به ویژه در شبکه های قدیمی توزیع آب بخش زیادی از اتلاف سالانه شبکه های توزیع آب را تشکیل میدهد در این مقاله مدیریت کاهش نشت در شبکه های توزیع آب شهری محلات که دارای تلفات آبی بالایی است مورد بررسی قرار میگیرد برای شبکه توزیع آب شهر محلات که همواره دارای مشکل فشار مازاد در اکثر نقاط است مدیریت فشار با توجه به رابطه مستقیم بین فشار و نشت به عنوان یک ابزار مفید در جهت کاهش نشت مورد توجه قرارگرفته و دراین راستا نصب شیرهای فشار شکن به عنوان متداول ترین شیوه مدیریت فشار بصورت یک مساله بهینه سازی درنظر گرفته شدهاست برای حل این مساله یک مدل بهینه سازی پیشنهادی با در نظر گرفتن تابع هدف ۱ و حداقل سازی نشت کلی در شبکه و ۲ حداقل سازی تعداد شیرهای فشار شکن و لحاظ نمودن محدودیت های مساله توسعه یافته است.