سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهدی احمدی مقدم – دانشکده بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهران
سیمین ناصری – دانشکده بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

در طول چهل سال گذشته تعداد وقایع سیل در کشور ۲/۵ برابر شده و خسارات آن نیز ه مواره رو به افزایش بوده است. دلیل این امر توسعه بی رویه شهرها و روستاها و افزایش دخل و تصرف در حریم رودخانه می باشد. مدیریت حوضه آبریز با هماهنگ نمودن فعالیتهای دستگاههای اجرایی مختلف از تجاوز بیشتر به حریم و رودخانه ها ممانعت کرده و تلاش می کند روند توسعه را اصلاح نماید. به علاوه استفاده از ابزاری چون سیستم هشدار و بانک اطلاعات جغرافیایی حوضه، ضمن جلوگیری از غافلگیری مردم و تخلیه به موقع اموال آنها، عوامل بروز سیل و ایجاد خسارت را شناسایی ک رده و تصمیم گیری و برنامه ریزی جهت انجام طرحهای کاهش خسارات و تدوین آئین نامه های اجرایی را تسهیل خواهد نمود. از طرف دیگر بیمه جان و مال مردم، گر چه مستقیماً موجب کاهش خسارات سیل نخواهد شد، ا ما با تأمین زیانهای ناشی از سیل، خسارات یکجای آن را تقسیم کرده و روند توسعه را از تهدید سیل مصون می کند.