سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد فاضل حلاجی ثانی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات مرکبات کشور
آرش راسخ – استادیار گروه گیاه پزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

بالشتک مرکبات Pulvinaria aurantii Ckll. از مهم‌ترین شپشکهای باغ‌های مرکبات شمال کشور است که با تغذیه از شیره گیاهی سبب تضعیف درختان و ریزش برگ و میوه می‌شود. در این بررسی، روش‌های کنترل بیولوژیکی و شیمیایی آفت و تلفیقی از آن‌ها در باغ‌های مرکبات غرب استان مازندران مورد مقایسه قرار گرفت تا مناسب‌ترین روش کنترل آفت معرفی گردد. طرح در قالب بلوک‌های کامل تصادفی باغ نخستین‌بار در سه تکرار در یک باغ پر از استان مازندران در سال ۱۳۸۹ انجام گرفت. دیوارها عبارت بودند از: رهاسازی کفش دوزکهای کریپت Cryptolaemus montrouzieri Muls و نقاب‌دار دولکه ای Chilocorus bipustulatus Gordon در کانون‌های آلوده هر تیمار، سم‌پاشی با سموم دورسبان به نسبت دو در هزار ، استامی پراید به نسبت ۵/۰ در هزار همراه با روغن ولک ۵ در هزار هم‌زمان با اوج حضور پوره های سن یک نسل اول و تلفیقی از روش‌های مذکور. برای هر تیم چهار تا درخت بالای ۱۰ سال در نظر گرفته شد. نمونه برداری قبل از اعمال دیوارها و پس از آن در طول سال ۱۳۸۹ انجام گرفت. مقایسه میانگین آب آزمون دانکن مشخص بود که تیمور تلفیق سم‌پاشی با استامی پراید و رهاسازی کفشدوزک کریپت در بالاترین سطح کنترل آفت و تیمار رهاسازی کفشدوزک نقاب‌دار دولکه ای در پایین‌ترین سطح کنترل آفات قرار داشت.