سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

لادن یدالهی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی
سیدمحمدرضا اکبری – عضو باشگاه پژوهشگران جوان و دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی

چکیده:

توجه به مزیت نسبی فعالیت های مختلف اقتصادی یکی از جنبه های مهم برنامه ریزی اقتصادی است دراین میان خشکبار از نظر صادرات و درآمد زایی در میان محصولات باغی از اهمیت ویژه ای برخوردار است براین اساس هدف کلی این مطالعه تعیین مزیت نسبی تولید محصول کلزا که از محصولات عمده باغی ایران است می باشد از شاخص DRC به ترتیب برای تعیین مزیت نسبی تولید استفاده شد. اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه با باغداران کارشناسان مربوطه و انتشارات سازمان جهاد کشاورزی تهیه گردیدها ست نتایج حاصل از این مطالعه نشان دهنده مزیت نسبی قابل ملاحظه تولید کلزا در استان فارس است. RCA>1 . این نتایج نمایانگر ضرورت اتخاذ تدابیر لازم در جهت افزایش کشت محصول کلزا را که دارای مزیت نسبی تولید در استان فارس می باشد در جهت سیاستهای توسعه صادراتو جایگزینی واردات توسط دولت و بخش کشاورزی برای این محصول به خوبی نشان میدهد.