سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم تقوی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی
سیدمحمدرضا اکبری – عضو باشگاه پژوهشگران جوان و دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی

چکیده:

انار درختی با گلهای کامل و متعلق به تیره انارسانان می باشد این گیاه بومی آسیای مرکزی و غربی بوده و هزاران سال است که زیرکشت درآمدهاست مهمترین مناطق کشت انار در ایران عبارتند از: ساوه، فارس، یزد، دامغان. مساحت زیرکشت انار ایران در سال ۱۳۸۷ معادل ۵۰۵٫۴۶ هکتار بوده که محصولی معادل ۴۸٫۳۷۹ تن تولید کرده است هدف از انجام این مطالعه بررسی حاشیه بازاریابی محصولات پرتقال ناول و محلی و انار استان فارس می باشد اطلاعات و داده های مورد نیاز از طریق سازمان جهاد کشاورزی استان فارس تهیه و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت نتایج بدست آمده نشان میدهد که حاشیه کل محصولات ذکر شده بیشتر از حاشیه عمده فروشی و حاشیه خرده فروشی می باشددر پایان نیز پیشنهاداتی درجهت پیشبرد اهداف ارائه گردیده است.