سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۳۰

نویسنده(ها):

مرتضی خیاطی – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست آمایش سرزمین، دانشگاه آزاد اسلامی -وا

چکیده:

امروزه چالش بزرگ دنیا بر سر منابع آبی است بگونه ای که پیش بینی می شود در آینده جنگی که اتفاق خواهد افتاد بر سر آب خواهد بود ، با این اوصاف در این مقاله سعی شده تا مواردی که به کنترل و مدیریت آب های سطحی و زیرزمینی مربوط می شود پرداخته شود و در این زمینه اهم مسائل به شرح زیر است : v شاخص های آلودگی تعیین گردد و مانند تابلو اعلام آلودگی هوا مرتبأ اعلام گردد تا برای مردم عینیت یافته و ملموس تر گردد. v انگیزه و هدف را در بین مردم و مسئولین تقویت کرد. v بدون همکاری مردم هیچگونه کاری امکان پذیر نخواهد بود پس برای حفاظت و مدیریت داریم : (مردم + مسئولان + متخصصین + مدیریت منطقه ای و کشوری + مدیریت جهانی) v در برخی نقاط بر اثر غفلت مسئولین کشاورزان کودهای مصرفی را در چاه ریخته و بعد با آب پمپاژ می کنند. v القای فرهنگ اسلامی بگونه ای که خداوند ، حفاظت از زمین و جلوگیری از آلوده شدن را مورد خطاب قرار داده و نیز انسان ها را به صرفه جوئی هدایت می کند و صدها موارد دیگر پس با عمل به فرمایشات الهی و رعایت دستورات الهی و اسلامی و حاکمیت کامل حکومت اسلامی در کل جامعه به یقین از لحاظ زیست محیطی به بهترین تعامل انسان با محیط دست خواهیم یافت و الگوی جهانیان خواهیم شد .