سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شاهو کرمی – کارشناسی ارشد برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
غلامرضا نبی بیدهندی – استاددانشگاه تهران
حمیدرضا جعفری – دانشیار دانشگاه تهران

چکیده:

استفاده بشی از۸۵۰۰۰ نوع ماده شیمیایی درصنایع و افزایش سالانه بیش از۵۰۰-۱۰۰۰ ماده شیمیایی نوظهور و نوترکیب به لیست مذکور ازسویی و عدم آگاهی شاغلین از اثرات مواجه با این مواد به گونه ای سلامت و ایمنی شغلی آنها را تحت تاثیر قرار داده است که حوادث ناشی ازکاربا مواد شیمیایی تنها بعنوان بخشی از اثرات کاربا مواد شیمیایی رتبه سوم رده بندی حوادث ناشی ازکار را به خود اختصاص داده اند و بیماریهای ناشی ازکار با مواد شیمیایی نیز قابل توجه هستند دراین مطالعه پس ازشناسایی مواد شیمیایی موجوددرمجتمع پتروشیمی اراک ویژگیهای بارز این مواد که نشان دهنده خطرناک بودن آنها می باشد استخراج شد با استفاده از این ویژگیها و به کمک روشهای تصمیمگیری چندمعیاره اینمواد طبقه بندی شدند و براساس میزان خطرات درچهارگروه قرارگرفتند درادامه برحسب میزان خطرات این مواد دستورالعملهای مدیریتی لازم برای این مواد ارایه شده است.