سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عباس افشار – استاد، دانشکده‌ عمران، دانشگاه علم ‌و ‌صنعت ‌ایران
احسان نجفی – کارشناس ارشد، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

هر تهدید و خطری برای شبکه‌های توزیع آب شهری، مستقیما مردمی را مورد هدف قرار می‌دهد که از آن استفاده می‌کنند. یکی از مهم‌ترین و خطرناک‌ترین این تهدیدها، حملات عمدی به منظور آلوده کردن آب شبکه با آلاینده‌های شیمیایی و یا بیولوژیکی می‌باشد که می‌تواند منجر به بیماری و کشته شدن افراد بسیاری شود. حال مسأله مهم پس از حمله به شبکه و تشخیص موفق آن توسط ایستگاه‌های پایش، مدیریت بحران ایجاد شده و اتخاذ بهترین تصمیمات برای جلوگیری از گسترش آلودگی و حذف آن از شبکه می‌باشد. همچنین با توجه به پیچیدگی رفتار هیدرولیکی و کیفی آب، اتخاذ تصمیمات اشتباه می‌تواند موجب پخش بیشتر آلودگی در شبکه و بحرانی‌تر شدن اوضاع گردد. اعلام خطر عمومی، ایزوله کردن ناحیه آلوده شده توسط شیر های موجود در شبکه به منظور جلوگیری از گسترش آلودگی و تخلیه آب آلوده از طریق شیرهای آتش‌نشانی ، از سلسله کارهایی است که برای مدیریت پیامد این گونه حملات به شبکه می‌توان انجام داد. در این تحقیق با بهره‌گیری از این راهکارها و با در نظر گرفتن یک شبکه نمونه، این موضوع مورد بررسی خواهد گرفت