سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

همایون فخیم احمدی – کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست
قاسمعلی عمرانی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
آرش رضایی – کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست

چکیده:

ضایعات کشتارگاهی ازجمله محصولات ناخواسته و درعین حال جزو لاینفک فعالیت کشتارگاه ها می باشد درهمین راستا مطالعه ای بصورت موردی در استان تهران برای شناسایی مساله و ارایه راهکاهایی مناسب انجام گرفت دربخش اول این مطالعه به منظور بررسی وضعیت موجود ضایعات کشتارگاهی از روش نمونه گیری طبقه بندی استفاده شد نتیجه این بررسی بیانگر وجود ۳۷% پسماند کشتارگاهی درزیربخش دام بود علاوه بربررسی وضعیت موجود تاکید بیشتر این مطالعه برارایه راهکارهای کاهش احتمال به وجود آمدن پسماندها در کشتارگاه ها به عنوان اساسی ترین روش مدیریتی نظیر اعمال روشهای مناسب درفرایند استفاده مجدد و بازیابی آنها بوده است درآخر می توان اظهار داشت که کاهش ضایعات و مدیریت پسماندهای کشاورزی درقیاس با افزایش سطح زیرکشت یا افزایش راندمان تولید رویکردی فرآیندی و جامع نگرانه تر درمورد تحقق امنیت غذایی است و پیشنهاد می شود که مورد توجه و عنایت بیشتری قرارگیرد.