سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مریم معینی فر – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
یوسف قادرپور – دانشجوی ارشد برنامه ریزی منطقه ای دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
هما مسعودی – دانشجوی ارشد برنامه ریزی منطقه ای دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

چکیده:

عوامل و عناصری درمحیطهای شهری یافت میشود که ضمن دارا بودن عملکرد خاص جنبه ظاهری آنها نیز ازنظر تاثیری که بربیننده خواهد داشت حائز اهمیت می باشد که دراین میان پسماندهای تولید شده ناشی ازفعالیت های گوناگون انسانی دارای سهم چشمگیری دراین زمینه بوده دراین مطالعه مفهوم آلودگی بصری با توجه به پارامترهای موجود درمحیط دراین زمینه بوده دراین مطالعه مفهوم آلودگی بصری با توجه به پارامترهای موجوددرمحیط مورد بررسی قرارگرفته و چگونگی رسیدن به یک توسعه پایدارشهری از این منظرگاه را مدنظر دارد تجمع بیش ازاندازه ضایعات درسطح شهر برای بازیافت و مشکلات زیست محیطی که این پسماندها به وجود آورده اند به عنوان یک بحران اکولوژیکی مورد بررسی قرارگرفته و مساله مدیریت پسماند و تبعات منفی ناشی ازسومدیریت دراین بخش برمحیط زیست و الودگی بصری آن مورد توجه است