سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد عالی ده چناری – دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد مجلسی.
رحیم عالی – عضو هیئت علمی ،دانشجوی دوره دکتری بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی اصفه
نیلوفر سلیقه دارایران – دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.

چکیده:

پسماند های الکتریکی و الکترونیکی انواعی از پسماند های ویژه هستند که دارای خاصیت سمی ،بیماری زایی ،خورندگی و پایایی درمحیط پیرامون و حتی در پیکره جانداران می باشند. مدیریت دفع این مواد به دلیل دشواری جداسازی و ناکافی بودن تحقیقات در این زمینه، فرآیند بازیافت آنها را با چالش جدی مواجه کرده است. رایج ترین شیوه دور ریز پسماند های الکترونیکی به صورت دفن زباله یاسوزاندن آنها می باشد که اثرات مخرب زیست محیطی و هدر رفت ترکیبات با ارزش را در پی دارد. امروزه در بسیاری از کشور های دنیا، بویژه کشورهای پیشرفته قوانین متعددی جهت مدیریت این پسماند ها تدوین و اجرا شده است. متاسفانه در کشور ما علی رغم وجود قوانین بالا دستی و ضوابط اجرائی هنوز فعالیت های عملیاتی مناسبی صورت نگرفته است. در این مقاله مروری ،نگاهی گذرا به وضعیت و تاثیرات پسماند های الکترونیکی بر آلودگی محیط زیست و اثرات انسانی مبتنی بر اسناد بالا دستی خواهیم داشت و شیوه های مدیریت این پسماند ها را بررسی خواهیم کرد.