سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نعیمه ترکمن نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دا
مریم عبدالله پور – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دا

چکیده:

امروزه، متأسفانه شهرهای ما به خصوص کلانشهرها مسیر مصرف گرایی را می پیمایند که تولید انبوه زباله از نتایج اجتناب ناپذیر این مسیر می باشد. بر اساس آخرین آمارها ایرانیان در حدود ۰۴ هزار تن و تهرانی ها بیش از ۷ هزار تن زباله در روز تولید می کنند. از این میزان ۵۳ درصد زباله خشک است. زباله ای که در صورت بازیافت صحیح می توان بخش عمده ای از آن را دوباره به چرخه مصرف بازگرداند. همانطور که می دانیم زباله عنوان طلای کثیف را کسب نموده که بیشتر زباله خشک مدنظر این عنوان است. زباله خشک شامل انواع کاغذ، انواع فلزات، شیشه، پلاستیک و . . . می شود که دارای ارزش اقتصادی است. تهران به تنهایی روزانه نزدیک به ۰۳۴۴ تن زباله خشک تولید می کند. بنا به این پژوهش، شهرداریها با مدیریت و سازماندهی صحیح پسماندهای شهری، در خدمت گرفتن جمع کنندگان پراکنده زباله در شهرها به نفع شهرداری، وضع قوانین متناسب با این مقوله و . . . می تواند به منبع چشمگیر درآمدی دست یابد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی است که روش گردآوری اطلاعات به صورت اسنادی )کتابخانه – ای( می باشد.