سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

همایون فخیم احمدی – کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست
قاسمعلی عمرانی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
آرش رضایی – کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست

چکیده:

پسماند از جمله محصولات ناخواسته درحیات بشری ودرعین حال جزو لاینفک هرفرآیند توسعه دربخشهای مختلف از جمله کشاورزی و زراعت می باشد بخش کشاورزی درایران چون تامین کننده ی بیش از ۹۰ درصد غذای کشور می باشد بدیهی است که یکی از عمده ترین بخشهای تولید کننده ضایعات و پسماند می باشد این مطالعه در استان تهران برای شناسایی مساله و ارایه راهکارهایی مناسب در مورد مدیریت جامع ضایعات و پسماندها در زیربخش زراعت بخش کشاورزی صورت پذیرفته است از موارد بررسی شده دراین مقاله در قسمت اول مطالعه وضعیت موجود تولید پسمانددر زیربخش با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی بوده که بیانگر ۲۳% ضایعات درمحصولات زراعی می باشد ضمنا تاکید این مطالعه برارایه راهکارهای کاهش احتمال به وجود آمدن پسماندها در بخش کشاورزی به عنوان اساسی ترین روش مدیریتی نظیر اعمال روش های مناسب در فرایند تولید محصولات کشاورزی به تفکیک نوع محصول و نیز بیان روشهای مدیریتی دیگر شامل استفاده مجدد بازیافت و کمپوست بنا به نوع پسماندتولید شده می باشد.