سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدحسین سینکاکریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست
شقایق اقدسی – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست
علیرضا پورخباز – استادیار دانشگاه بیرجند
محسن احمدپور – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست

چکیده:

تولید روزافزون زباله ودفع غیراصولی آن به محیط زیست علاوه برهدردادن سرمایه های ملی موجب از یبین رفتن منابع گرانبهای طبیعی می شود شهر چالوس همچون سایر شهرهای شمالی کشور درگیر مشکلات مواد زاید است مدیریت مناسب پسماندهای جامد شهری در هر منطقه بهداده های آماری موثقی که بیانگر وضعیت واقعی پسماندهای جامد درآن شهر باشد نیاز دارد برهمین اساس این تحقیق برای ارایه سیمای جامعی از وضعیت پسماندهای جامد و راه کارهای مدیریتی درزمینه دفع صحیح مواد زاید جامد در چالوس انجام شده است. این پژوهش یک مطالعه مقطعی است که بطور میدانی درسال ۸۹ درشهر چالوس انجام گرفت و برای تعیین ترکیب زباله و آنالیز فیزیکی آن از روش وزنی استفاده گردید. نتایج حاصله از این مطالعه نشان داد که میزان تولید پسماند جامد درشهر چالوس به طور میانگین سالانه ۱۰۲٫۵ تن درروز بوده و میزان سرانه تولید پسماند جامد شهری به ازای هر نفر بطور متوسط ۱٫۶۲۶ کیلوگرم درروز می باشد. هزینه جمع آوری سالیانه زباله شهری به ازای هر نفر درشهر چالوس درحال حاضر ۴۴۶۱۰ ریال برآورد شده است.