سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

راضیه حسنخانی – کارشناس ارشد حقوق خصوصی
رویا حسنخانی – کارشناس ارشد مکانیزاسیون کشاورزی

چکیده:

یکی از حقوق اصلی بشر حق حیات میباشد ابقا و حفظ زندگی بشر وابسته به محیط زیست می باشد اگرچه مهمترین سند حامی حقوق بشر که اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد به صراحت به حقوق محیط زیست اشاره نمی کند لیکن امروزه حقوق محیط زیست که با حق حیات به عنوان مهمترین قاعده آمره مورد حمایت درهم تنیده شده و به تدریج به رسمیت شناخته شده است یکی از زوایای مهم صیات از محیط زیست مدیریت پسماندها می باشد که علیرغم حفظ سلامت محیط زیست بشر را به سمت استفاده بهینه و کسب منافع از پسماندها حمایت می کند رویه قضایی درزمینه حفاظت از محیط زیست دربرابر پسماند وجود دارد که مدیریت صحیح پسماند را الزام آور می نماید شایسته است دراین زمینه اقدامات منطقه ای و بین الدولی پیرامون ایجاد تعادل بین مدیریت پسماند درجهت نائل آمدن به محیط زیست سالم به عنوان حق مسلم بشری مورد بررسی قرارگیرد.