سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شیما صراحتی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست دانشگاه آزا
فهیمه صفایی –
سحر قلعه –

چکیده:

افزایش جمعیت شهری، توسعه صنعت، تغییر الگوی مصرف، تمایل به رفاه طلبی وبسیاری از عوامل و شاخصهای دیگر سبب شده تا شاهد روند رو به رشد آلودگی های زیست محیطی و عوارض ناشی از آن باشیم.در کلان شهر تهران با داشتن جمعیتی بالغ بر ده میلیون نفر روزانه بیش از هفت هزار تن پسماند یا زباله شهری تولید می شود که می تواند موجب بهم خوردن تعادل اکولوژیکی واکوسیستمی این شهر گردد.چراکه پسماندهایی نظیر باتری خانگی وباتری اتومبیل بعلت داشتن فلزات سنگین، لامپ های فلورسنت بعلت داشتن جیوه و…بسیار سمی هستند.دفع غیر اصولی آن ها به همراه سایر زباله ها ویا ریختن آن ها در مجاری فاضلاب وآبهای سطحی ، آلودگی های زیست محیطی را افزایش داده و بدنبال آن تهدیدی جدی برای سلامتی انسان بشمار میرود.مدیریت پسماند شهری یک مجموعه مقررات منسجم و سیستماتیک راجع به کنترل تولید، ذخیره، جمع آوری، حمل و نقل و پروسه دفع پسماندها منطبق بر بهترین اصول بهداشتی عمومی، اقتصاد، حفاظت از منابع، زیباشناختی و سایر ملزومات زیست محیطی وآنچه برای عموم مورد توجه است، می باشد.دراین تحقیق سعی بر آن است تا با شناسایی وضعیت فعلی مدیریت پسماندهای خطرناک خانگی شهر تهران و شناخت ترکیب این گونه پسماندها و امکانات و زیرساختهای موجود، نسبت به ارائه راهکارهایی در خصوص مدیریت بهینه پسماند خطرناک تولید شده در خانوارهای این شهر اقدام گردد. نتایج مطالعه حاکی از آن است که به دلیل عدم برخورداری شهر تهران از روشهای مناسب نگهداری، تصفیه، دفع و بازیافت مواد زائد خطرناک خانگی و به منظور اعمال کنترل و مدیریت صحیح این مواد، می‌بایست تولید مواد مذکور را با ارائه برنامه مدیریتی مناسب در راستای افزایش مشارکت مردمی تا حد امکان کاهش داده و نسبت به ایجاد سیستم صحیح مدیریت مواد زائد خطرناک در این شهر کوشید.