سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نرگس شمس الدینی – دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، کمیته تحقیقات دانشجویی دان
هوشنگ ملک نیا – دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، کمیته تحقیقات دانشجویی دان
امیر فدایی نوبندگانی –

چکیده:

بازیافت فرایندی است که طی آن مواد، جمع آوری و جدا شده و به منزله مواد خام برای تولید محصولات جدید به کار گرفته میشود. اگر چه بازیافت شیوه جدیدی نیست ولی بازیافت زباله های شهری هر روز اهمیت بیشتری پیدا می کند زیرا مردم،صاحبان صنایع ودولت با مشکلات روز افزون زباله دست وپنجه نرم می کنند.بازیافت قسمت اصلی وزیر بنای هر طرح جامع مدیریت موادزاید میباشد. هنگامی که هدف این باشد که کل مواد قابل بازیافت در برنامه بازیابی گنجانده شوند، باید روشهایگوناگون جداسازی، روشهای متنوع جمع آوری، تجهیزات متعدد و همچنین انواع سیستم های پردازش وتفکیک قابل دسترسیموردبررسی قرارگیرند. برای یافتن بهترین روش برای یک جامعه ارزیابی براساس جمعیت، موقعیت جغرافیایی ونزدیکی به بازارهای فروش ضرورت دارد .