سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی مومنی – کارشناسارشد محیط زیست پتروشیمی بندرامام
سیروس ناصریان – رئیس محیط زیست پتروشیمی بندرامام

چکیده:

با افزایش آگاهی عمومی نسبت به مشکلات و بحرانهای زیست محیطی و تاثیرات این بحرانها بر زندگی فعلی و آینده انسانها ، باعث شده است که توجه به حفظ محیط زیست نیز از سوی گروههای مختلف مردم و نهادهای قانونی دولتی و انجمنهای غیر دولتی روز به روز گسترش یابد . پسماندها یکی از عوامل مهم آلودگی محیط زیست می باشند .از مهمترین منابع تولید پسماندها ، بویژه پسماندهای خطرناک کارخانه های صنعتی بوده که باتوجه به تنوع مواد به کاررفته در فرایند تولید آنها ، گستره وسیعی از آلودگی های مرتبط با پسماندها را باعث می شوند . پتروشیمی بندرامام با بیش از ۹۰۰۰ نفر پرسنل ، چهار مجموعه ( ۱۴ کارخانه ) تولیدی ، یک مجموعه خدماتی و یک مجموعه ستادی و پشتیبانی ، یکی از بزرگترین کارخانه های صنعتی در خاورمیانه می باشد . وسعت ، کثرت پرسنل و طراحی قدیمی تجهیزات و فرایندهای تولیدی آن باعث شده است که مقدار قابل توجهی ازپسماند (صنعتی ، شهری و بیمارستانی ) را تولیدنماید . اما باتوجه به تعهد زیست محیطی سازمان که به روشنی در خط مشی و آرمانهای اعلام شده مشاهده می شود ، حفاظت از محیط زیست دراولویت کاری این کارخانه قراردارد و درواقع این کارخانه یکی از پیشروترین کارخانه های کشور درخصوص مدیریت پسماند ها می باشد که با صرف هزینه های زیادی این امررا مدیریت و پیگیری می نماید ، دراین مقاله سعی شده است مراحل مختلف اجرای مدیریت پسماند در پتروشیمی بندرامام تحت عناوین زیر تشریح شود . ۱ – تعریف وضعیت موجود ، ۲- شناسایی منابع تولید کننده موادزائد . ۳ بررسی کمی و کیفی مواد زائد . ۴ – طبقه بندی مواد زائد . ۵ – ارائه راهکار جهت بهبود وضعیت موجود . ۶ – اقدامات انجام شده . ۷- دستاوردها