سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احمدرضا لاهیجان زاده – اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان
هلنا کعبی – اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان
سمیه سلیمی – اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان
سمیه سلطانی – اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

چکیده:

این پژوهش با هدف مشخص شدن وضعیت فعلی جمع آوری، نگهداری و دفع پسماندهای پزشکی شهر اصفهان، تعیین وزن پسماندهای پزشکی تولیدی در بیمارستانهای شهر اصفهان و ارائه بهترین راهکار جهت ب یخطرسازی پسماندهای پزشکی انجام گرفته است. درپژوهش فوق ابتدا پرسشنامه هایی در رابطه با وضعیت جمع آوری، نگهداری، دفع پسماندهای پزشکی و وضعیت فاضلاب بیمارستان تهیه شده و سپس با مراجعه حضوری و بازدید از کلیه بیمارستانهای اصفهان این پرسشنامه ها تکمیل گردیده است. بر اساس اطلاعات استخراج شده از پرسشنامه ها در حال حاضر تعداد ۲۶ بیمارستان فعال در شهر اصفهان وجود دارد که در این بیمارستانها روزانه حدود ۱۴۰۰۰ کیلوگرم زباله تولید می شود که مقدار ۵۸۵۷ کیلوگرم آن پسماند پزشکی می باشد که شامل پسماندهای عفونی، پسماندهای تیز و برنده، پسماندهای شیمیایی و دارویی و پسماندهای پرتوزا می باشد. از مجموع بیمارستانهای مورد مطالعه تنها یک بیمارستان پسماند شیمیایی و دارویی و یک بیمارستان دیگر نیز پسماند پرتوزا را تفکیک می نمایند. در حال حاضر پسماندهای پزشکی مربوط به ۲ بیمارستان شهر اصفهان با وزنی حدود ۷۱۵ کیلوگرم در روز در محل بیمارستان بی خطرسازی می گردد و سایر پسماندهای پزشکی (به استثناء پسماندهای پرتوزا)، جهت دفن، به گردنه زینل حمل می گردد. در اکثر بیمارستانها عملیات تفکیک به صورت کامل انجام نمی شود و جهت حمل ونقل زباله نیز از خودروهای استاندارد استفاده نمی گردد. با توجه به بررسی های انجام شده و معضلات زیست محیطی ناشی از وضعیت موجود دفع پسماند پزشکی در شهر اصفهان و همچنین دستورالعمل ( ضوابط و روشهای اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته ) بکارگیری روش بی خطرسازی به منظور مدیریت این پسماندها الزامی می باشد.