سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدحسین حبیب الهی – کارشناس محیط انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان
فرزانه فتح الله زاده بوکانی – کارشناس محیط انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

چکیده:

مدیریت پسماندهای صنعتی یکی از شیوه های بسیار مناسب برای ایجاد تعامل و پیوند بین صنعت و محیط زیست و کاهش اثرات سوء فعالیتهای صنعتی در محیط زیست می باشد که چنین مدیریتی با استفاده از روشهای مختلف از جمله پیشگیری از آلودگی یا کمینه سازی پسماندها در مبدأ تولید و در جاهایی که پسماندها تولید می شوند بازیافت و استفاده مجدد قابل اعمال است در این تحقیق وضعیت موجود شامل تولید ، ذخیره و نحوه مدیریت پسماند صنعتی شهرک صنعتی شماره ۲ کرمان با مساحت ۳۸۸ هکتار و ۹۷ واحد صنعتی فعال مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد ۲۵ درصد مربوط به صنایع شیمیایی ، ۲۱ درصد فلزی ، ۱۸ درصد غذایی ، ۱۲ درصد کانی غیرفلزی ، ۵ درصد برق و الکترونیک ، ۵ درصد نساجی ، ۴ درصد سلولزی و ۱۰ درصد خدماتی می باشند که بر اساس نتایج برآوردهای انجام شده در حال حاضر میزان تولید پسماندهای صنعتی شهرک مذکور با توجه به فعالیت ۹۷ واحد صنعتی سالانه معادل ۱۴۱/۲۶ تن برآورد گردید که ۹۱۲/۲۱ تن مربوط به پسماندهای صنعتی و مابقی در حدود ۴۲۲۹ تن تحت عنوان پسماندهای خطرناک طبقه بندی شده اند . از این میزان پسماند تولید شده حدود ۵/۱۱ درصد مربوط به صنایع شیمیایی ، ۳/۴۷ درصد فلزی ، ۴/۲۴ درصد کانی غیرفلزی ، ۹/۰ درصد غذایی ، ۹۹/۱ درصد برق و الکترونیک ، ۹۱/۳ درصد نساجی و چرم و ۱۰ درصد سلولزی است . با توجه به نتایج کسب شده و بررسی های صورت گرفته مشخص گردید که قسمت اعظم پسماندها به صورت خشک و مربوط به صنایع فلزی است که قابل بازیافت می باشند البته روند تولید پسماندهای صنعتی به عوامل و پارامترهای مختلفی از قبیل شرایط اقتصادی ، ظرفیت تولید ، عوامل تولید و غیره بستگی دارد و پیش بینی می گردد که در زمان اجرای کامل طرح توسعه شهرک مذکور میزان تولید این پسماندهای صنعتی به بیش از ۱۳۰۰۰۰ تن در سال یعنی حدود ۵ برابر حال حاضر خواهد شد بنابراین تهیه یک طرح جامع مدیریت پسماند جهت جلوگیری از هرگونه آلودگی زیست محیطی با نگاه به روند صعودی میزان استقرار صنایع در یک بازه زمانی مشخص جهت ساماندهی مواد زائد صنعتی امری واجب می باشد .