سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهروز پاپی – کارشناسی مهندسی شیمی
محمدحسین چولکی – کارشناسان مهندسی نفت
امیر محمدی –
شهرام القاصی – کارشناسی مهندسی نفت

چکیده:

دفع مواد پسماندها و پسابهای باقیمانده محصولات خروجی ازصنایع تولیدی یکی ازمشکلات و معضلات مهم جهان امروز می باشد محیط زیست متاثر ازتمام پدیده ها و عوامل درخارجی ترین لایه های اتمسفر تا فرایندهای زمین شناختی دراعماق زمین است و بشرهرگز نباید ازاین مهم غافل شود که ضامن بقا و تداوم هرطرح و برنامه اقتصادی و صنعتی انجام رفتاری کنترل شده و مسالمت آمیز با طبیعت و تلاش موثر درزنده نگهداشتن آن می باشد ازعمده صنایعی که تاثیرزیادی برآلودگی های زیست محیطی دارد صنعت نفت می باشد که درهنگام تولید ازیک مخزن ازمرحله اکتشاف تا مرحله ترک مخزن باتولید پسماندهای گوناگون باعث آلودگی محیط زیست میشود. نمونه ای که بررسی ان هدف این مقاله است پسماندهای مربوط به صنعت حفاری می باشد کنده های حفاری رها شده درمحیط عملیات تاثیرات مخرب زیادی برمحیط می گذارد چرا که ازیک طرف ترکیب شیمیایی خود کنده ها و ازطرف دیگر اغشته بودن آنها با گل حفاری و سیال سازند مخرب محیط زیست است