سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فرزام پوراصغرسنگاچین – دکتری برنامه ریزی محیط زیست ،کارشناس محیط زیست دفتر امور تلفیق برنامه
مرتضی دیناروندی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست دانشگاه تهران(

چکیده:

با افزایش روز افزون شهرنشینی و تولید پسماندهای شهری، موضوع دفع زباله به یکی از غامض ترین معضلات شهری تبدیل شده و به همین دلیل هزینه دفع ضایعات بخش زیادی از بودجه شهرها را به خود اختصاص داده است . کمبود زمین و فقدان اراضی مناسب برای دفع ضایعات یکی دیگر از مشکلات عمده دفع مواد زایدکشور است بطوریکه ، در پاره ای از مناطق از جمله استانهای شمالی کشور و کلانشهر تهران به یکی از جدی ترین چالشها تبدیل شده و بعضا دفع غیر بهداشتی زباله و نبود اراضی مناسب برای دفع ضایعات و پسماندهای شهری، تنش هایی را بین مردم و مسؤلین بوجود آورده است . همچینین بسیاری از زیست بوم های منحصر بفرد کشور نیز در چند سال گذشته در نتیجه دفع غیر بهداشتی زباله های شهری ، لطمات جبران ناپذیری را متحمل شده اند . لذا دستیابی به راهکارهای کارآمد و برخورد اصولی با این معضل از مهمترین اقداماتی است که باید در اولویت برنامه های دولت قرار گیرد. یکی از مهمترین راهکارها برای مدیریت پسماندهای شهری تفکیک و جداسازی آنها از مبداء است که در حال حاضر به عنوان اولویت اول در مدیریت پسماندهای شهری در بسیاری از کشور ها در کانون توجه قرار گرفته است ، بر این اساس در این تحقیق ضمن بررسی وضعیت موجود تولید پسماندهای جامد کلانشهر تهران و مطالعه فعالیت های مدیریت پسماند های جامد شهری ، سازوکارها و روش های متعددی برای تفکیک و جدا سازی پسماندها در مبدا برای کلانشهر تهران مطرح شده است.