سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آزاده نوازی – دانشجوی دوره دکتری محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
سمیرا نوازی – دانشجوی دوره کارشناسی مهندسی محیط زیست، دانشگاه تهران

چکیده:

در سالهای اخیر ، رشد سریع جمعیت، توسعه و پیشرفت تکنولوژی و بهره گیری بیشتر از منابع طبیعی و تمایل بشر به افزایش مواد مصرفی باعث تولید مواد زائد شده است. مدیریت صحیح برای کاهش تولید، تفکیک پسماند در مبدأ، جمع آوری، دفع و دفن آنها از مهمترین دغدغه های جوامع امروزی می باشد که عدم توجه به آن باعث ایجاد زیان های اقتصادی، از بین رفتن منابع و آلودگی محیط زیست می گردد. چنانچه جمع آوری و دفن چنین موادی در اغلب کشورهای جهان و به ویژه کشورهای در حال توسعه از فن آوری چندان پیشرفته ای برخوردار نیست.یکی از نکات مهم در مدیریت پسماند،کاهش تولید پسماند است. تولید پسماند کمتر ، کار آسانی نیست و با ایجاد یک برنامه ریزی جامع در این زمینه باید در آینده ی نزدیک به این اصل اساسی بیشتر توجه شود.در این تحقیق سعی بر آن است تا به بررسی وضعیت تولید و میزان پسماندهای شهری کلانشهر تهران پرداخته شده و راهکارهای کاهش تولید پسماند در مبدأ ارائه گردد.