سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مریم دقتی فر – کاردان محیط زیست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شاهین شهر و میمه
شیوا قاضی زاده احسانی – کارشناس اداره محیط زیست شهرستان شاهین شهر و میمه)
مهران شنتیانی – مسئول اداره محیط زیست شهرستان شاهین شهر و میمه
معصومه نیرومند –

چکیده:

روش مطالعه بدین صورت است که ابتدا پرسشنامه وضعیت جمع آوری ، نگهداری و دفع زباله در بیمارستان تهیه و سپس با مراجعه حضوری به بیمارستان گلدیس در شهر شاهین شهر و بازدید از بخشها و جایگاه موقت زباله، نسبت به تکمیل این پرسشنامه اقدام گردید. این پرسشنامه حاوی سؤالاتی نظیر : تعدا بخشها و تختهای بیمارستانی، تعداد افرادی که درامر جمع آوری و حمل زباله فعالیت می کنند و غیره می باشد. سؤالات دیگری در زمینه میزان زباله های تولیدی برحسب کیلوگرم در روز و وضعیت جمع آوری ، نگهداری ودفع زباله های بیمارستان بود. در مورد توزین انواع زباله ها در بیمارستان گلدیس با همکاری پرسنل مربوطه ، نسبت به توزین انواع زباله ها در این بیمارستان با استفاده از باسکول اقدام و در پرسشنام ثبت گردید. سپس نتایج این پروژه که از اطلاعات موجود در پرسشنامه استخراج گردیده مورد بررسی قرار گرفته است و با کارهای مشابه مقایسه گردیده است