سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی ضرابی – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
سیدمسعود حسینی – کارشناس واحد تحقیق و توسعه شرکت دشت سبز آتیه
فرنگیس سارمی – کارشناس ترویج مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آبیک
زهرا خدمتی – مسئول گروه ارتباطات و معاونت دفتر امور زنان روستایی و عشایر ی

چکیده:

با توجه به عدم وجود مراکز دفن بهداشتی و بازیافت زباله درروستاها و نیز انباشت کودهای دامی در سطح معابر مدیریت این پسماندها درمبدا یک ضرورت است دراین راستا طرح الگویی آموزشی ترویجی مدیریت پسماندهای آلی با استفاده از کرم زباله خوار Eiseniafetida با تاکید براخذ مشارکت جامعه نمونه زنان روستایی درروستای قره قباد شهرستان آبیک اجرا شد که طی آن ۱۳ زن درردیفهای مختلف سنی و تحصیلی به شیوه مشارکتی و TOT با دریافت جعبه های بستر کرم آموزشهای لازم را فراگرفته و پس از پرورش کرمها و تغذیه آنها با ضایعات بستر دام و زباله تر خانگی به احداث یک کارگاه و تداوم پرورش کرم و افزایش حجم بازیافت در روستا به شیوه کرتی طبقاتی Batching اقدام نمودند براساس نتایج افراد جامعه پس ا زمهارت قادر به کسب درآمد از محل فروش کود تولیدی ورمی کمپوست شدند ضمنا از کود تولیدی کارگاه به انجام کشت ارگانیک سبزی و صیفی دریک مزرعه نمایشی استفاده شد مقاله حاضر به تشریح ابعاد طرح روند پرورش کرمها و توسعه کارگاه و اشتغال ایجاد شده از دیدگاه اقتصادی می پردازد.