سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا نورایی بیدخت – پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاد دانشگاهی

چکیده:

با گسترده شدن فناوری اطلاعات و نفوذ وسایل ارتباط از راه دور به جامعه ، ابزارها و روشهای آموزش دچار تحول شدند تحول این ابزارها و روشها در جهتی است که هر فرد در هر زمان و مکان بتواند با امکانات موجود و در بازه زمانی مشخص مشغول یادگیری گردد آموزش الکترونیک مزایای متعددی دارد اما در کنار این مزایا میزان موفقیت و دستیابی به اهداف آنها به میزان قابل توجهی پایین است در کنار سیستمهای مدیریت متعددی که جهت یادگیری الکترونیکی ارائه شده است با توجه به اینکه پیکره دانش مدیریت پروژه به وسیله رویکرد فرایندگرا و استفاده از بهترین نمونه های موجوددر پروژه ها یکی از معتبر ترین مراجع مدیریت پروژه می باشد و همچنین در نظر گرفتن این نکته که وجود یک سیستم به تنهایی جهت اجرای موفقیت امیز یک پروژه یادگیری و آموزش الکترونیکی موثر نمی باشد دراین پژوهش به مدیریت پروژه های آموزش و یادگیری الکترونیکی از مرحله اغاز تا پایان پروژه با رویکرد PMBOK پرداخته می شود. دسته بندی مناسب موضوعات درحوزه های ۹ گانه دانشی موجب می گردد ۴ فاز اجرایی پروژه یادگیری و آموزش الکترونیکی در قالب این ۹ حوزه مورد بررسی قرار گیرد. در ادامه این تحقیق با بررسی فرایندهای موجود در هر فاز و مشخص نمودن فاکتورهای بحرانی موفقیت به اندازه گیری و پایش موفقیت مدیریت هر فاز پرداخته خواهد شد و جهت کاربردی نمودن تحقیقات انجام گرفته در یک دوره آموزش الکترونیک به عنوان نمونه موردی بصورت کامل پیاده سازی خواهد گردید.