سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهشید ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری
رضا یاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری
سیدعباس صادقیان – کارشناس منابع آب

چکیده:

طبقه بندی قابلیت اراضی ابزار مهمی برای ارزیابی منابع طبیعی به منظور مدیریت پایدار و آمایش کاربری اراضی است هدف از انجام این پژوهش بررسی منابع اراضی و قابلیت استفاده از آنها درحوزه آبخیز حله در نزدیکی جنوب غربی استان فارس بوده است دراین مطالعه ۲۷ اجزا واحد اراضی با مساحت ۲۱۲۷۴۰۰ هکتار شناسایی شده است که واحدهای اراضی ۳٫۲و۳٫۷و۸٫۲ به وسعت ۲۶۰۷۵ ۱٫۳۴% با کلاس I با قابلیت خیلی خوب برای زراعت ابی است دو واحد اراضی ۱٫۲ و ۱٫۵ با مساحت ۳۵۸۰۰۰ هکتار ۱۸٫۹۱% درکلاس II تا III قابلیت کم تا متوسط برای کاربری جنگل را داراست واحدهای اراضی ۱٫۱و۱٫۴٫۱٫۳و۲٫۱و۲٫۴ و ۳٫۴ و x.1 به وسعت ۱۰۰۹۰۷۵ هکتار ۴۲٫۵۴% با توجه به محدودیت ها به عنوا ن کاربری حفاظت حوزه های آبخیز است. واحد اراضی ۳٫۱ با مساحت ۸۷۰۰ هکتار با کلاس II بصورت زراعت دیم غلات استفاده می شود بنابراین با توجه به کاربری ها قابلیت ها و محدودیت های موجود اراضی در راستای میدریت پایدار اقدامات لازمه پیشنهاد می گردد.