سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عبدالرحمان دوگونچی – مجتمع آموزش عالی گنبد کاووس
امان محمد کمکی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

چکیده:

بیماری زنگ گندم یکی از مهمترین عوامل خسارتزای اقتصادی و کاهش عملکرد و عامل تهدید کننده امنیت غذایی در سطح جهان می باشد مقاومت گندم در برابر بیماری زنگ توسط یک ژن کنترل می شودو با توجه به توانایی تولیدمثل غیر جنسی قارچ و امکان نوترکیبی و ایجاد ژنتیک جدید هر چند یکبار مقاومت میزبان شسته شده و بیماری در سطح گسترده ای از مزرعه های کشت گندم اپیدمی می گردد اخیرا نژاد جدیدUg99 مربوط به عامل بیماریزای زنگ ساقه گندم از اوگاندا شروع به گسترش نموده و به عنوان تهدید کننده امنیت غذایی گندم در سطح جهان تبدیل شده است. با توجه به اینکه نژآد Ug99 در برابر ژن Sr31 یکی از ژن های مقاومت در برابر زنگ ساقه گندم می باشد بیماریزایی دارد. بنابراین برای حفظ امنیت غذایی نیاز به مدیریت پایدار مقاومت گندم در برابر نژادهای جدید زنگ گندم مورد نیاز می باشد.