سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

افتخار بارانیان کبیر – دانشجوی دکتری مرتعداری
میثم کاظمی ذهابی – دانشجوی کارشناسی محیط زیست
علی یزدی زاده – دانشجوی کارشناسی مرتع و آبخیزداری

چکیده:

مراتع به لحاظ وسعت و اهمیت درجوامع انسانی بسیارتاثیر گذارمیب اشند این منابع درکشورهای درحال توسعه بسیار ناشناخته باقیمانده است مشکلات منابع طبیعی اکنون از نظر علمی درجوامع پیشرفته ریشه یابی شده و مدیریت صحیح مراتع برای جلوگیری از این گزندها برای مردم و مسئولین کاملا روشن است دراین مقاله با بررسی اجمالی تحولات سیاست گذاری و مدیریت دررابطه با مراتع نقش آگاهی داشتن و نگاه درست مسئولین و مردم به این اکوسیستم ها لزوم شکل گیری سازوکارهای جدید کارآمد و مشارکتی و همچنین تشکیل وزارت منابع طبیعی و محیط زیست مورد بحث قرارگرفته است.