سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

رضا مستوری – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
فرهاد ندیم – عضو هیأت علمی دانشگاه کانکتیکت، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، ای
نرگس کارگری – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

چکیده:

خلیج فارس آبراه مهم و استراتژیک انرژی در جهان است. علاوهبر حملونقل نفت خام، وجود تأسیسات متعدد نفت وگاز، تأسیسات پالایشگاهی و پتروشیمی در دریا و ساحل، این آبراه را به یکی از آلودهترین دریاهای جهان مبدل ساخته، بهنحویکه اکوسیستم خلیج فارس و دریای عمان در معرض خطر جدی قرار گرفته است. بر اساس برآورد کارشناسان نفتی، ۵۷ تا ۶۶ درصد از ذخایر نفتی جهان در منطقه دریایی خلیج فارس ودریای عمان واقع شده است. به علت موقعیت حساس جغرافیایی، سیاسی و شرایط زمین شناسی، مدیریت زیست محیطی این منطقه را نمی توان مستقل از ذخائر عظیم نفت و گاز موجود در نظر گرفت. سازمان منطقه ای حفاظت محیط زیست دریایی در منطقه خلیج فارس ودریای عمان (راپمی) ۱ در سال ۱۹۷۹ در کشور کویت تاسیس گردید. توسعه سریع این سازمان، زمینه بسیار مناسبی برای مدیریت پایدار این منطقه به وجود آورده است. در این مقاله سعی گردیده راهکارهای مدیریتی جهت کاهش آلاینده ها و میدیریت پایدار با تکیه بر راهکارهای پیش بینی شده در راپمی بررسی شود