سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسن هویدی – استادیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
وحید امینی پارسا – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست ، دانشکده محیط زی
سعیده فاطمی نقده – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست ، دانشکده محیط زی

چکیده:

مدیریت فاضلاب سطحی حاصل ازمناطق ساخته شده موضوعی است که مستلزم توجهات بیشتری میباشد انتقال پسماند و آلودگی توسط فاضلاب سطحی سبب بوجود آمدن مشکلات کمی و کیفی شده که بهداشت عمومی و کیفیت محیط زیست را تحت تاثیر قرار میدهد مفهوم فاضلاب سطحی دربین کشورهای مختلف بویژه درسالهای اخیر تغییر قابل توجهی داشته است با اینحال مرور منابع مختلف نشان دهنده کمبود مطالعات انجام یافته درمورد فاضلاب سطحی شهری درکشورهای اسیایی و افریقایی و ناهمگنی این مطالعات درسراسر جهان میبا شد استراتژی های مدیریت پایدار فاضلاب سطحی درسطوح مختلف تصمیم گیری ازجمله مقیاس منطقه ای یا محلی مورد نیاز می باشند اما باید به این نکته توجه کرد که همه این استراتژیها نیازمند اطلاعات و درک روشنی ازا حتمالات و پیامدهای عمده هریک ازاین تصمیمات می باشند.