سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی ولی پور – دانشگاه پیام نورپلدختر

چکیده:

جنگلهابخش مهمی از محیط زیست را تشکیل شده و مستقیما به عنوان منابع اقتصادی به منظور تولید چوب و فراورده های فرعی آنها سخت مورد توجه قراردارند برخلاف معادن زیرزمینی که پایان یافتنی می باشند جنگل ها یک ثروت دائمی و فناناپذیر به شمار میروند مجموعه اصول و عملیات شناخته شده به نام مدیریت پایدار جنگل امروزه به عنوان دیدگاه غالب درتوسعه جنگل داری پذیرفته شده است جنگلها به ویژه جنگلهای گرمسیری حدود نیمی از تنوع زیستی جهان را درخود جای میدهند توسعه پایدار فرایندی است که طی آن مردم نیازهای خود را از این طریق براورده می کنند و سطح زندگی خود را ارتقا می بخشند معیار وسعت منابع جنگلی یک آرزو و آرمان برای کلیه کشورها است پیاده کردن معیارها و شاخصهای جنگلداری پایدار درسطح ملی یک اقدام فرابخشی با مدیریت و هدایت بخش جنگلداری است.