سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین فلاح زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
گئورگ قره پتیان – استاد دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،
سیدحسین حسینیان – استاد دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،

چکیده:

در این مقاله یک شیوه برای کنترل پخش توان بین شبکه سراسری و ریزشبکه از طریق کانورترهای پشت به پشت ارائه شده –است که پخش توان اکتیو و راکتیو بین شبکه و ریزشبکه را آسان می کند. در استراتژی کنترلی پیشنهادی، سیستم میتواند وابسته به نیاز ریزشبکه به توان، در دو مد کنترلی مختلف اجرا شود. در مد یک، مقادیر معینی از توان اکتیو و راکتیو بین شبکه و ریزشبکه از طریق مبدلهای پشت به پشت تقسیم میشوند. مد دو وقتی به کار میرود که توان تولیدی توسط تولیدات پراکنده در ریزشبکه به مقدار ماکزیمم خود برسد. در چنین حالتی باقیمانده تقاضای توان ریزشبکه باید از طریق شبکه تامین گردد. آرایش تولیدات پراکنده در ریزشبکه برای دستیابی به تقسیم بار در هر دوحالت متصل به شبکه و مجزا از شبکه پیشنهاد میگردد. همچنین تاثیر نوسان ولتاژ مستقیم تولیدات پراکنده یا قطع شدن آنها بر روی تقسیم توان مورد بررسی قرار میگیرد. کارایی آرایش کنترلی پیشنهادی از طریق شبیهسازی در نرم افزار PSCAD برای وضعیتهای مختلف کاری مورد تایید واقع میشود