سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمیده رضایی – کارشناس محیط زیست اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی

چکیده:

امروزه جهان برای تامین آب مورد نیاز با مشکلات فراوانی مواجه است. محیط زیست و اکوسیستمهای مبتنی بر منابع آب شیرین با وقوع خشکسالی های متعدد و برداشت بی رویه از ذخایر آبی با بحرانها و چالشهای زیادی روبرو شده اند. در حال حاضر آب به عنوان یک نعمت لایتناهی و فراوان تلقی نمی شود بلکه دولتها و دانشمندان پی به این نکته برده اند که از ذخایر آبی باید حداکثر بهره برداری را با کمترین اتلاف و ضایعات و کنترل آلودگیها به عمل آورد. استان خراسان شمالی ازنظر اقلیمی، در منطقه نیمه خشک کشور قرارگرفته و عمده مصارف آبی استان در بخش های شهری، صنعتی و کشاورزی، از منابع زیرزمینی استحصال می گردد. عدم تصفیه کامل پسابهای شهری و صنعتی در استان و نیز عدم مدیریت زهابها و پساب حاصل از بخش کشاورزی، با توجه به محدودیت ذخایر آبی و ورود انواع آلاینده ها به این منابع محدود، می تواند سبب ساز بحرانهای جدی در بخش منابع آب استان باشد که اعمال برنامه ریزی های مدون و مدیریت و پایش کمی و کیفی منابع آب با توجه به اهداف توسعه پایدار، را طلب می کند.